Sala Basket - formulär

Här nedan finns TVÅ formulär

Medlem Sala Basket säsong 2021/2022

Medlemsavgift:
600 kr/per medlem
Familj 2 barn: 1 000kr
Familj 3 barn: 1 200kr

Detta ska betalas via bankgiro 5950-0306 eller swish 123-2594547

Vid betalning ska barnets för- och efternamn uppges.
Föräldrar behöver godkänna så länge sonen/dottern är omyndig, dvs under 18 år.

All kontakt kring medlemskap och betalning sker till info@salabasket.se.

Finns två föräldrar ska bådas information fyllas i.

  Uppgifter om föräldrar/vårdnadshavare

  Ditt barns personuppgifter

  Genom denna blankett efterfrågar vi samtycke till behandling av ditt barns personuppgifter. Nedan följer en beskrivning av vad ditt samtycke till behandling av personuppgifter innebär.

  Personuppgiftsansvarig
  Samtycket begärs in av SALA BASKET, 879500-5860. Sala Basket är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom ramen för samtycket. Vi följer dataskyddsförordningen (The General Data Protection Regulation) som finns till för att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.

  Vilka personuppgifter kommer att behandlas?
  Namn, personnummer, telefonnummer, postadress, mejladress, fotografering

  Återkallande av samtycke
  Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att vi får behandla ditt barns personuppgifter. Återkallande av samtycke sker genom att ni kontaktar info@salabasket.se

  Samtycke till behandling av personuppgifter:

  Undertecknad samtycker till att personuppgifter enligt ovan får hanteras i Sala Baskets medlemsregister via IdrottOnline och laget.se.

  Undertecknad samtycker till att fotografering av mitt barn under träningar, matcher och övriga evenemang med Sala Basket får delas via Sala Baskets officiella sidor på Instagram, Facebook och laget.se.

  Genom att fylla i formuläret bekräftas att jag har tagit del av ovanstående information och är införstådd med hur mitt barns personuppgifter kan komma att behandlas.