Poppos

poppos2poppos1 Poppos rör- och markarbeten AB har lång erfarenhet av markarbeten, dränering och grundarbeten. De gräver, schaktar,  lägger rör, asfalterar och gör fina stenläggningar.

I anläggningsbranschen är det lite speciellt i och med blandningen av företagskunder, föreningskunder och privatkunder. Därför behövde Poppos hemsida vara uppdelad i olika sektioner. Det gav möjlighet att visa olika referenser, hålla olika språkstilar och att trycka på olika fördelar med att anlita Poppos.

En tydlig färgkodning av hemsidan gör det lätt att förstå på vilken del man befinner sig.

www.poppos.se