Lön

Rapportera lönen. Har du fler än 5 avvikelser, skicka in flera gånger

  Namn

  Avvikelserna avser månad

  Tillfälle 1
  Anledning till frånvaro
  SjukTjänstledigVABSemesterAnnat
  Datum
  Från: - ( Till: )
  Antal timmar:

  Tillfälle 2
  Anledning till frånvaro
  SjukTjänstledigVABSemesterAnnat
  Datum
  Från: - ( Till: )
  Antal timmar:

  Tillfälle 3
  Anledning till frånvaro
  SjukTjänstledigVABSemesterAnnat
  Datum
  Från: - ( Till: )
  Antal timmar:

  Tillfälle 4
  Anledning till frånvaro
  SjukTjänstledigVABSemesterAnnat
  Datum
  Från: - ( Till: )
  Antal timmar:

  Tillfälle 5
  Anledning till frånvaro
  SjukTjänstledigVABSemesterAnnat
  Datum
  Från: - ( Till: )
  Antal timmar:

  Övrigt